Δημόσια κτίρια

Η εταιρία NOBLE OIL αναλαμβάνει απολυμάνσεις – απεντομώσεις – μυοκτονίες σε δημόσια κτίρια, σχολεία, νηπιαγωγεία & παιδικούς σταθμούς.

Με εγγυημένο άρτιο αποτέλεσμα και την έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών για κάθε χρήση.