Ξενοδοχεία

Η εταιρία μας αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες σε ξενοδοχειακές μονάδες σε όλη την Ελλάδα.

  • Απολύμανση για Covid
  • Απεντόμωση
  • Μυοκτονία & τροφοδότηση δολωματικών σταθμών
  • Απώθηση φιδιών
  • Φάρμακα για μύγες, κουνούπια, ξυλοφάγα έντομα στα ξύλα σας, σκορπιούς, τσιμπούρια.
  • Αποστείρωση στρωμάτων

Για όλες τις εργασίες δίδονται τα απαραίτητα πιστοποιητικά.