Εταιρεία

Η εταιρία NOBLE OIL εδρεύει στην Αργυρούπολη απο το 1976.

Ειδικεύεται στον χώρο των απολυμάνσεων, απεντομώσεων, μυοκτονιών, απώθησης φιδιών και πάσης φύσεως σχετικών εργασιών.

Παρέχοντας εγγυημένο αποτέλεσμα στις εφαρμογές των υπηρεσιών της καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά αυτών.

Η εταιρία NOBLE OIL αναλαμβάνει επίσης την έκδοση κοινοχρήστων, καθώς και την διαχείριση πολυκατοικιών, συντήρηση καυστήρων, αποφράξεις – καθαρισμό φρεατίων και αναγομώσεις πυροσβεστήρων.