ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

Κάθε πότε πρέπει να γίνεται;

Η απολύμανση αφορά χώρους που συγκεντρώνονται πολλά άτομα μαζί και είναι εύκολη η διασπορά ασθενειών.
Συνίσταται να γίνεται όποτε κρίνεται απαραίτητο κατά την έξαρση μιας ασθένειας αλλά και και προληπτικά με το πέρας αυτής,ανά διαστήματα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *